ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2561 และความรู้รอบตัวอัพเดททุกวัน??สำหรับใช้สอบครูผู้ช่วย
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2561 และความรู้รอบตัวอัพเดททุกวัน??สำหรับใช้สอบครูผู้ช่วย

อ้างอิง: เพิ่มเข้าหัวข้อสำคัญ โดย progame เมื่อเวลา(2018-08-20)
กดแชร์ไปยังเฟซบุ๊คของตัวเองได้ที่นี่ >>>
ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2561 และความรู้รอบตัวอัพเดทล่าสุด??สำหรับใช้สอบครูผู้ช่วย และข้าราชการอื่นๆ

-
Updateสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย TiP Report ไทยขยับขึ้นมาอยู่ Tier 2
-คำขวัญวันครูแห่งปี 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
-
คำขวัญวันเด็ก ปี 2561 ?รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี?

-
จังหวัดที่มีค่าจ้างต่ำสุดคือพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีค่าจ้างอยู่ที่ 308 บาท เเละเพิ่มไล่ระดับมาที่ 310, 315, 318, 320 และ 325 บาท ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมีค่าจ้างอยู่ที่ ขณะที่ค่าจ้างขั้น.ต่ำสูงสุดที่ 330 บาท ในจ.ภูเก็ต จ.ชลบุรี และจ.ระยอง

-
โครงการพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9 คือ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี? โดยได้รับพระราชทานชื่อใหม่?จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า"อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 โดยชื่ออ่างเก็บน้ำมีความหมายว่า ?อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยเรียกอีกชื่อ ว่าเขื่อนห้วยโสมง ซึ่งวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เหล่าทหารบก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
-
กษัตริย์ประเทศสวาซิแลนด์ทรงเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ราชอาณาจักรอีสวาตีนี หลังได้รับเอกราชจากอังกฤษครบ 50 ปี. ในวันที่ 20 เม.ย. 61 สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่ 3 แห่งสวาซิแลนด์ ทรงประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เป็น ?ราชอาณาจักรอีสวาตินี?
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
-หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง เผย ค้นเจอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใต้ทะเล ตั้งชื่อ ?ถ้ำไข่มุกดำ? ขณะสำรวจพบงูทะเลด้วย

-
ตลาดประชารัฐ คือ โครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย
โครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท ภายใต้โครงการ ?ตลาดประชารัฐ? และให้ดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ตลาดประชารัฐ 9 ประเภทมีอะไรบ้าง?
1.ตลาดประชารัฐ Green Market ดำเนินการโดยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ขยายพื้นที่ตลาด 3 แห่งคือ ตลาดตลิ่งชัน ตลาดบางคล้า ฉะเชิงเทรา และตลาดลำพูน เป้าหมายเพื่อเพิ่มผู้ประกอบการรายใหม่ เกษตรกรและอาหารปลอดภัยกว่า 847 ราย?
2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 2,155 แห่ง ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน โดยจะมีการเพิ่มจำนวนวันที่ขาย และจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเกษตร สินค้าชุมชนOTOP หาบเร่ แผงลอย 21,550 ราย
3.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 3,822 แห่ง ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
4.ตลาดประชารัฐกทม.คืนความสุข 14 แห่ง ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ที่เดือดร้อนไม่มีพื้นที่ค้าขายจำนวน 11,033 ราย
5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 76 แห่ง จัดพื้นที่ขายสินค้าเกษตรที่ล้นตลาด สินค้าเด่นของจังหวัด เพื่อระบายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร ที่ .ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่ท่องเที่ยว หรือพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพ มีผู้ประกอบการรายใหม่กว่า 15,200 ราย

6.ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) จำกัดและจังหวัด ร่วมมือกับ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใน? ห้างสรรพสินค้าทั้งแบบถาวรหรือเป็นครั้งคราว รายเก่าและรายใหม่มีพื้นที่ค้าขายมากเพิ่มขึ้นกว่า 3,800 ราย?
7.ตลาดประชารัญของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 147 แห่งทั่วประเทศหน้าธนาคารธ.ก.ส. ซึ่งจะมีการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย เข้ามาค้าขายจำนวน 1,470 ราย
8.ตลาดประชารัฐต้องชม ?ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ โดยจะเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมทางการสร้างแบรนด์ ส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ในตลาดเดิมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เพิ่มรายได้แก่ชุมชน ครอบคลุม 76 จังหวัด และจะมีผู้ประกอบการรายใหม่กว่า 3,080 ราย
9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรม สร้างแบรนด์ จัดแสดงประเพณีวัฒนธรรมครอบคลุม 76 จังหวัด


progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน
??????? ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา และได้กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อน 5 กรกฎาคม 2560 หากประสงค์จะยื่นขอตาม ว 21/2560 ก็สามารถยื่นได้ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งมีครูจำนวนมากที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และมีระยะเวลาการดำรงวิทยฐานะครูชำนาญการครบ 5 ปีแล้ว ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการมีความชัดเจน จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ(ครบ 5 ปี)ที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตาม ว 21/2560 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ?
2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ย้อนหลัง 5 ปี ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อาจมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในบางปีไม่ครบ 800 ชั่วโมง แต่เมื่อรวมกันแล้ว 5 ปีต้องไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมงก็ได้ โดยต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนต่อสัปดาห์ในแต่ละปีย้อนหลังจำนวน 5 ปี ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด เช่น ครูสังกัด สพฐ.ต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีภาระงานอื่น รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยผู้ดำรงตำแหน่งครูที่เคยเข้ารับการพัฒนาตาม ว 3/2554 และผลการพัฒนายังไม่หมดอายุ ก็สามารถนำมายื่นขอรับการประเมินตาม ว 21/2560 ได้ แต่หากผลการพัฒนาหมดอายุแล้ว ต้องเข้ารับการพัฒนาตาม ว 22/2560 จำนวน 20 ชั่วโมง
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน โดยผู้ดำรงตำแหน่งครูต้องรวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา 5 ปีการศึกษา และต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตามตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลังจำนวน 5 ปีการศึกษา พร้อมทั้งต้องมีเอกสารหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วย?????????????
ครูที่มีคุณสมบัติครบและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ข้างต้นและประสงค์จะยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ให้ยื่นตามแบบ วฐ.1 และแบบ วฐ.2 โดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการ และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล โดยต้องผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา ใน 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องบันทึกสรุปผลการประเมินรวม 5 ปีการศึกษา ตามแบบ วฐ.3 และเสนอคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเสนอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ.พิจารณาต่อไป
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
ประเทศไทยมีกี่จังหวัด(รวมจังหวัดบึงกาฬ)กรอกเฉพาะตัวเลข คำตอบคือ:77
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้