? 100อันดับโรงเรียนที่ดี และมีคุณภาพที่สุดในประเทศไทย ปี2561 - Powered by PHPWind
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : 100อันดับโรงเรียนที่ดี และมีคุณภาพที่สุดในประเทศไทย ปี2561
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

100อันดับโรงเรียนที่ดี และมีคุณภาพที่สุดในประเทศไทย ปี2561

กดแชร์ไปยังเฟซบุ๊คของตัวเองได้ที่นี่ >>>
100อันดับโรงเรียนที่ดี และมีคุณภาพที่สุดในประเทศไทย ปี2561


1 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร   
2 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม   
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร   
4 อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร   
5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
7
สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร    
8 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร   
9 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร  
10
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
11 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร  

12 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่   
13 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี   
14 อุดรพิทยานุล อุดรธานี   
15 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

16 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่   
17
หอวัง กรุงเทพมหานคร
18 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง   
19 นครสวรรค์ นครสวรรค์   
20 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร   
21 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร   
22 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย   
23 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช   
24 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่   
25 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร   
26 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี   
27 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่   
28
พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี  
29 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี   
30 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก   
31 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร   
32 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร   
33 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร   
34 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา   
35 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต   
36 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี   
37 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น   
38 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร   
39 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี   
40 ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร   
41
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี   
42 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ   
43 สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น   
44 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ   
45 มหาวชิราวุธ สงขลา   
46 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง   
47 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น   
48
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
49 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด   
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม   
51 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา   
52
ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 
53 อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร   
54 นารีรัตน์ แพร่   
55 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร   
56 คณะราษฎณบำรุง ยะลา ยะลา   
57 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร   
58 พิริยาลัย แพร่   
59 สตรีศรีน่าน น่าน   
60 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก   
61 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์   
62 นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร   
63 ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี   
64 บูรณะรำลึก ตรัง   
65 สิรินธร สุรินทร์   
66 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
67 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร   
68 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ   
69 จักรคำคณาทร ลำพูน   
70 ราชินี กรุงเทพมหานคร   
71 พัทลุง พัทลุง   
72 เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร   
73
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
74 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร   
75 สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร   
76 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี   
77 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร   
78 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม   
79 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร   
80 เบญจมราชูทิศ จันทรบุรี จันทรบุรี   
81 มารีย์วิทยา นครราชสีมา   
82 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม   
83 ระยองวิทยาคม ระยอง   
84 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี   
85 ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี
86 ศรียาภัย ชุมพร   
87 สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร   
88 สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร   
89 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร   
90 สกลราชวิทยานุ+++ล สกลนคร   
91 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี   
92 ชลกันยานุกุล ชลบุรี   
93 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม   
94 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร   
95 แสงทองวิทยา สงขลา   
96 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล   
97 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   
98 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ   
99 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร   
100 ลำปางกัลยาณี ลำปาง  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง จากหนังสือวารสาร  สมองการศึกษา ฉบับที่8 /2561
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
ถาม/ตอบ
ประเทศไทยมีกี่จังหวัด(รวมจังหวัดบึงกาฬ)กรอกเฉพาะตัวเลข คำตอบคือ:77
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้