ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คำสั่ง GM แรน RAN   รวมคำสั่งจีเอ็ม ของแรนเถื่อน
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำสั่ง GM แรน RAN   รวมคำสั่งจีเอ็ม ของแรนเถื่อน

กดแชร์ไปยังเฟซบุ๊คของตัวเองได้ที่นี่ >>>
คำสั่ง GM แรน RAN

พิม /m2p + รหัสแมฟ + 0 + จุดแกนx +จุดแกนy
ตัวอย่าง /m2p 00 0 8 1
00 (คือ ศูนย์การศึกษาSG)+0+8 1 คือ หน้า ผอ.


00 0 ศูนการศึกษา SG
02 0 สถาบัน SG
03 0 นอกสถาบัน SG
04 0 ศูนการศึกษา MP
05 0 สถาบัน MP
06 0 นอกสถาบัน MP
07 0 ศูนการศึกษา PNX
08 0 สถาบัน PNX
09 0 นอกสถาบัน PNX
10 0 สถบบัน tiger
11 0 tigerชั้น1
12 0 tigerชั้น2
13 0 tigerชั้น3
14 0 ชั้นใต้ดิน1 TG
15 0 ชั้นใต้ดิน2 TG
16 0 ศูนการค้า
17 0 อุโมง
18 0 ท่าเรือ
19 0 Hangout 1F_ch1
20 0 Hangout 2F_ch1
21 0 Hangout 3F_ch1
22 0 ตลาดปลอดภาษี
23 0 ลานประลอง
24 0
25 0
26 0 อุโมงใต้ดิน
27 0 คุกเอกชน
28 0 เขตวินาศภัย
29 0 เขตธรณีพิบัติ
30 0 ชั้นใต้ดิน3 TG
31 0 โบสถ์แต่งงาน
32 0 เขตทดสอบเรือนจำ
33 0 ห้องทดลอง
34 0
35 0 ep3_saintb_30f
36 0 ep3_saintb_50f
37 0 ep3_saintb_90f
38 0 ep3_saintb_left
39 0 ep3_saintb_right
40 0 ep3_saintb_boss1
100 0 ห้องเรียน 1 สถาบัน SG
101 0 ห้องเรียน 2 สถาบัน SG
102 0 หอพัก สถาบัน SG
103 0 อาคารเรียน 3 สถาบัน SG
104 0 ห้องประวัติศาสตร์ สถาบัน SG
105 0 ห้องสมุด สถาบัน SG
106 0 ห้องสังคม สถาบัน SG
107 0 ห้องวิทยาศาสตร์ สถาบัน SG

120 0 อาคารเรียน 2 สถาบัน เอ็มพี
121 0 อาคารเรียน 1 สาถาบัน
122 0 ห้องสมุด สถาบัน
123 0 ห้องศิลปะ สถาบัน
124 0 ห้องเรียน 1 สถาบัน
125 0 ห้องเรียน 2 สถาบัน
126 0 หอพัก สถาบัน
130 0 อาคารเรียน 2 สถาบันฟินิก
131 0 อาคารรียน 1
134 0 หอพัก
135 0 ห้องวิทยาศาสตร์
136 0 renovation
137 0 laboratory
138 0 practiceroom
141 0 suppliesroom
142 0 ห้องสมุด
201 0 ทางไปห้องตอมสถาบัน SG
202 0 ทางไปห้องคอมสถาบัน MP
203 0 ทางไปห้องคอมสถาบัน Phoenix
204 0 ทางไปห้องคอม Trading Hole
211 0 ห้องคอมสถาบัน SG
212 0 ห้องคอมสถาบัน MP
213 0 ห้องคอม สาถบัน Phoenix
214 0 ห้องคอม Trading Hole

-------------------------------------------------

คูณ EXP : /eventexp_begin + จำนวนเลขที่จะคูณ(ไม่เกินที่กำหนด)

คูณ Item : /eventitem_begin + จำนวนเลขที่จะคูณ(ไม่เกินที่กำหนด)

คูณ money : /eventmoney_begin + จำนวนเลขที่จะคูณ(ไม่เกินที่กำหนด)

เรียกมอนเสตอร์ :/mob_gen 68 116 000 009 .....(68 116 คือพิกัด แกน x y )(000 009 เลขบอสหมัด)

ตัวละครหัวจะโต :/bighead on(or off)

มือจะโต(อาวุธจะใหญ่ขึ้นด้วย):/bighand on(or off)

แสดงค่า ต่างๆของตัวละครนั้น : /charinfo_cn +character name

เตะผู้เล่นนิสัยไม่ดี : /kickuser +chaid(ดูในดาต้า :CHANUM column, หรือใช้คำสั่ง /charinfo_cn เพื่อดูหมายเลข)

Move to a gate : /move2gate +gatecode( integral value, หรือคำสั่งลัด :/m2g)

Move to a coord: /move2pos +mapindex+0+X+Y (หรือคำสั่งลัด:/m2p)

วาบหาผู้เล่นอื่น : /move2char +charname(หรือคำสั่งลัด:/m2c)

หายตัวGM : /visible on or off

กำหนดเปิดปิด PK : /freepk on or off
?
4. evilhooligan (0)?? ? 29-09-2006, 11:44:14 ? [Edit message]
--------------------------------------------------------------------------------
-----------รหัสเสกบอส-----------------------

/mob_gen xxx xxx<ตรงนี่ระหัสบอสคับ> XXX XXX นี่ตำแหน่งที่จะไห้เกืดคับ..แล้วกดเอ็นเตอตับ....พิมในช่องพุดคุยกันนีละคับ

CN_000_006 Dark Swordsmaster
CD_000_006
CN_000_007 Dark Swordsmaster Jr.
CD_000_007
CN_000_008 Flame Halogen
CD_000_008
CN_000_009 Ethereal Iron Fist
CD_000_009
CN_000_010 Alien Archer
CD_000_010
CN_000_011 Jupiter
CD_000_011
CN_000_012 Ninja Knife
CN_057_013 Hell Sacred Boy
CD_057_013 บอสสายดาบ ชุด 185 คาดตา ดาบตัดม่วง
CN_057_014 Hell Boy
CD_057_014 บอสสายดาบชุด 185 คาดตา ดาบยาวม่วง

คำสั่ง ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ครับ

well actullay these commands r all over the forum but anyway here they r:


/dkdlxpadfmckdrhfh - Storage Item
/get - Inventory Item
/move - tksid
/port - User Porting
/tksid <id>
/notice - Writes Notice <<<<<อันนี้นะครับ เขียนสีฟ้าๆ
/hide - invisible 50%
/levelup - makes you up 1 level
/getexp - add exp <ammount>
/info - playerinfo
/active - active player on server
/addcp - add contribution
/addmp - add manapoints
/addhp - add hppoints
/addatk - add attackpoints
/adddef - add defpoints
/snow - snow event on
/event - add event
/eventoff - all events off
/eventon - all events on
/rage - add rage
/rageexp - add rageexp
/egggrade - upgrade egg 11 / 21 / 31
/resetquest - same
/finishquest - complete quest
/addquest - add quest nr
/queen - summon
/nest - summon
/lord - summon
/return - return to a portstone
/block - block player
/unblock - unblock player
/kick - kick player
/castleinfo - info about castle and tax
/resetlevel - level to <level>
/guildexp - add guildexp
/maxuser - dont know xD
/shutdown - close server.. only server admin can
?
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
ประเทศไทยมีกี่จังหวัด(รวมจังหวัดบึงกาฬ)กรอกเฉพาะตัวเลข คำตอบคือ:77
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้